Staklomontaža

Šta je staklo?

Staklo je prozirni, amorfni, cvrsti, krti i kemijski postojani materijal. Glavni sirovinski materijal za proizvodnju stakla su kvarcni pijesak, glinica, alkalijski i još neki oksidi. Kvarcni pijesak kao osnovna sirovina mora biti vrlo cist, tako da u pijesku ne smije biti više od 0,05 % željeznih oksida (zbog otpornosti na povišene temperature i kemijsku postojanost). Sirovinski materijal se usitnjava i homogenizira i ubacuje u peci za topljenje. Topljenje je osnovna faza proizvodnje stakla i odvija se pri temperaturi od 1400 do 1600°C. Otopljena masa se najprije hladi do viskoznosti optimalne obradivosti i nakon toga se oblikuje u željene oblike. Oblikovanje stakla vrši se izvlacenjem, prešanjem, valjanjem i lijevanjem. Daljnjim hladenjem postiže se ocvršcivanje oblikovanih proizvoda.

Izolaciono staklo

Saznaj više

Fasadno staklo

Saznaj više

Armirano staklo

Saznaj više

Laminirano staklo

Saznaj više


Svojstva stakla

Specificna masa: 2,5 g/cm3
Služi nam za izracunavanje težine odredenog stakla. Ploca debljine 1 mm i površine 1 m2 ima težinu 2,5 kg.

Modul elasticnosti: cca. 70 000 N/mm2 Sposobnost stakla da se nakon deformacije ponovo vrati u prvobitni oblik. Modul elasticnosti stakla približno je jednak kao i kod aluminija.

Tlacna cvrstoca: 700 - 1000 N/mm2

Tlacna cvrstoca stakla nije povezana sa opterecenjima koja nastaju uslijed vjetra ili snijega, to su vlacna opterecenja.

Vlacna cvrstoca: 30 N/mm2

Vlacna cvrstoca je navažnija velicina za dimenzioniranje stakla. Razliciti utjecaji npr. pritisak vjetra ili snijega na staklo dovode do povecanja opterecenja na savijanje koje uzrokuje povecanje vlacnog naprezanja stakla, pa se time povecava i opasnost od pucanja stakla. Vlacnu cvrstocu stakla možemo povecati termickim prednaprezanjem na 50 N/mm2. Žicana stakla imaju manju vlacnu cvrstocu i to 20 N/mm2.

U-koeficijent za jednostruko float staklo: 5,8 W/m2 Toplinska izolacija stakla, manji U oznacava bolju izolaciju.

Koeficijent temperaturnog širenja stakla: 9 x 10-6 Slican je koeficijentu temperaturnog širenja celika i betona. Povecanjem temperature staklene ploce dužine 1 m za 50oC ona se širi za 0,5 mm.

Opticka svojstva stakla

Obicno silikatno staklo dobro propušta svjetlost odn. zracenja iz vidljivog dijela spektra. Prakticno ne propušta UV zracenje (valne dužine ispod 380 nm) i infracrveno zracenje (iznad 760 nm).


Copyright © 2012 Staklomontaža & PVC. All rights reserved
Produced by Graf Loznica